Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)

SANKO Üniversitesi Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, başarı grafiğini her gün arttırarak bölge halkına hizmet vermeye devam etmektedir.

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji), Nöroloji, Nöroradyoloji, Nöroanestezi ve Psikiyatri Departmanları ile uyum halinde çalışmakta olup elekronörofizyoloji, CT, multislice CT anjio, 1.5 tesla MR ve angiografi (DSA) üniteleri mevcuttur. Erişkin ve pediatrik nöroşirurji ameliyatları nöroanestezi ve donanımlı yoğun bakım desteği ile güvenle yapılmaktadır.

Nöroşirürji Kliniği’nde Yapılan Nöroşirürjikal Müdahaleler:

Disk Hastalıkları ve Dejeneratif Omurga Hastalıkları: Servikal ve lomber disk hernileri (boyun ve bel fıtığı) mikroskop eşliğinde mikrodiskektomi yöntemi ile yapılmaktadır. Spinal stenoz (dar kanal), spondilolistezis (bel kayması), omurga stabilizasyonu (enstrumantasyon). Kemik erimesi, kemik tümörleri ve metastazlara bağlı omurga kırıklarında kapalı yöntemle yapılan kifoplasti ameliyatları.

Kafa Travmaları: Kafatası çökme kırıkları, epidural ve akut kronik subdural hematomlar, kafa kaidesi kırıklarında onarım.

Spinal Travma: Omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısında acil cerrahi müdahaleler.

Beyin ve Damar Hastalıkları: Anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve kavernoma ameliyatları, intraserebral (beyin içi) ve intraserebellar (beyincik içi) hematomlar.

Nöroonkoloji: Ultrasonik aspiratör, son teknoloji nöroşirurji cerrahi mikroskobu yardımı ve mikroşirurjikal yöntemler ile beyin, beyincik ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi, (meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tümörleri, hipofiz tümörleri, pineal bölge, posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler). Kalvaryum (kafatası kemiği) lezyonları ve kranioplasti (kafatası şekillendirme) ameliyatları, kraniofasiyal cerrahi, kraniosinostoz ve şekillendirme ameliyatları.

Hidrosefali Tedavisi: Şant ameliyatları, araknoid kistlerin fenestrayonu. - Kranial ve spinal meningosel ameliyatları (nazal ve oksipital ensefalosel, meningomyelosel).

Periferik Sinir Cerrahisi: Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir tuzak sendromları cerrahisi (tarsal tünel sendromu, kubital tunel sendromu, karpal tunel sendromu, peroneal sinir tuzaklanması).


Telefon: 0.342.211 50 00 (5378 - 5379)

e – randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 8:19:06 AM