Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Polikliğimizde 0-16 yaş arası çocuklarda cerrahi sorunların tanı,tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.
 
Yeni doğan cerrahisi önem verdiğimiz alanlardan biridir. Bu grup hastaların ameliyat öncesi ve sonrası, takip ve tedavileri yeni doğan yoğun bakım ünitemizde çocuk doktoru - çocuk cerrahi işbirliği ile özenle yürütülmektedir.
 
Çocuk Cerrahisi Polikliniği'nde görülen ve ameliyat kararı alınan tüm hastalara ameliyat öncesi rutin kan tetkikleri yapılmakta ve her hasta mutlaka anestezi uzmanı tarafından da değerlendirilmektedir.
 
Yeni doğan sonrası (1.ay sonrası) hastalar çocuk servisine yatırılarak, tedavi edilmektedir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi, çocuk cerrahisi servisi ve ameliyathanemizde teknolojik yap yeterli düzeydedir. Ayrıca deneyimli hemşire kadrosu mevcuttur.
 
Polikliniğimizde tanı, tedavi ve ameliyat yapılan hastalıkları genel başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz.
 
1.Yeni Doğan Dönemi Cerrahi Hastalıkları:
 
Mide,bağırsak sistemi ile ilgili doğumsal tıkanıklık, darlık ve diğer bozukluklar
Karın ön duvarı defektleri (Gastroşizis, omphalosel, Vb.)
Ürogenital sisteme ait anomaliler (Intersex anomolisi, hermofroditizm, U-P darlıkları)
Anorektal bölge anomalileri (Anal atreziler, rektovaginal fistüller, vb.)
 
2.Yeni Doğan Sonrası Cerrahi Hastalıklar: 
 
İnguinal Herniler (kasık Fıtığı)
Göbek Fıtıkları
Hipospadias,
İnmemiş testis,
Akut karın hastalıkları (a.apendisit, bağırsak yaralanmaları, bağırsak tıkanıkları)
Karın ağrıları,
Karın içi kitleler,
Genel vücut travmaları (trafik kazaları, ev içi kazalar, vs.)
Yanıklar
Cilt enfeksiyonları (apse, vs.)

Telefon:0.342.211 50 00 (5354-5355)

e – randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 8:23:22 AM