Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Sağlıklı toplum, sağlıklı bireylerle mümkündür. Çocuk ve gençlerin gelişimi ve eğitimi; toplumumuzun gelişebilmesi ve ilerleyebilmesi için, vazgeçilmez unsurlardır. Sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için; çocuk ve gençleri anlayabilmek, sorunlarına çözüm üretmek, psikolojik sorunları önlemek, psikiyatrik hastalık var ise doğru tanı koymak ve tedavi etmek gerekir.

Geçtiğimiz yıllara baktığımızda, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanının giderek genişlediği, toplumsal etkilerinin giderek önem kazandığı görülmektedir. İnsanın biyolojik- psikolojik- sosyal yapısının gereği olarak, tüm bilim dalları ile etkileşim içindedir. Çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak, ailesel, genetik ve çevresel faktörler ışığında çocuğun-gencin ruhsal durumu incelenir, klinik gözlem ve psikometrik testlerle olası çatışmalar ve hastalıklar belirlenerek tanı, tedavi ve takip sürecine geçilir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinin İlgilendiği Başlıca Konular:

*Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
*Otizm Spektrum Bozuklukları
*Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)
*Çocuk ve Ergenlerde Depresyon
*Korkular ve Kaygı Bozuklukları
*Okul reddi ve Ayrılık Kaygısı Bozukluğu
*Sınav kaygısı
*Davranış Bozuklukları
*Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
*Konuşma Bozuklukları
*Uyku Bozuklukları
*Yeme Bozuklukları
*Tik Bozuklukları
*Enürezis (Alt ıslatma) ve Enkoprezis (Kaka kaçırma)
*Bilişsel gelişim düzeyi ve Özel gereksinimli çocuklar
*Cinsel, Fiziksel ve Duygusal İstismar
*Travma Sonrası Stres Bozukluğu
*Psikotik Bozukluklar
*Bipolar bozukluk
*Ergenlerde alkol ve madde kullanımı

 

Telefon: 0.342.211 50 00

e – randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 8:22:53 AM