Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

FİZİK TEDAVİ NEDİR?

Fizik Tedavi (Fiziksel Tıp); çeşitli hastalıklarda diğer tedavilerle birlikte veya tek başına uygulanabilecek ısı, ışın, elektrik akımları, egzersiz vb. gibi fiziksel ajan ve tekniklerin kullanıldığı tedavi yöntemleridir. Doğru kullanıldıkları takdirde oldukça etkili olmalarına karşın, istenmeyen ciddi etkiler de doğurabilirler. Bu nedenle kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmaları gerekmektedir.

Rehabilitasyon nedir?

Rehabilitasyon, onarma, tamir etme, yeniden yerine koyma anlamını taşımaktadır. Hasta ve sakatların, sosyal, mesleki ve fizyolojik olarak normal yaşantısını sürdürebilmesi ve maksimal potansiyelini kazanabilmesi için yapılan çalışmalardır. Bir başka deyişle hasta ve sakatların, fiziksel, mental, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını kazandırmak için yapılan tedavi ve uygulamalardır

Fizik Tedavi Uzmanı Kimdir ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı Nedir?

Fizik tedavi uzmanı (fiziyatrist) fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşında uzmanlık öğrenimi almış hekimdir. Fizik tedavi uzmanı olabilmek için 6 yıllık tıp eğitiminden sonra 4 yıllık fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimi almak gerekir. Bu uzmanlık eğitimi neredeyse tüm tıp fakültelerinde, devlet ve SSK hastanelerinde verilmektedir.

FTR hekimleri, tüm ilaç tedavileri yanında hastalarına fiziksel tedavi yöntemlerini de (egzersiz, fizik tedavi ajanları, vb.) sunan, aynı zamanda onları rehabilite ederek yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan ve böylece kas-iskelet sistemi tutulumlarına tüm sebep ve sonuçları ile bir bütün olarak yaklaşan tek hekim grubudur.

Fizik Tedavi Uygulamaları

Fizik tedavi uygulamalarını şu alt başlıklarda toplayabiliriz.

1. Termoterapi (Sıcak uygulamalar ile tedavi)

♦ Yüzeyel ısı uygulamaları

• Sıcak paketler

• Parafin banyosu

• Kızılötesi (infra-red) ışınlar

• Helioterapi (güneş ışınları ile tedavi)

 

♦ Derin ısı uygulamaları

• Kısa ve mikro dalga tedavileri (yüksek frekanslı elektrik akımları)

• Ultrason tedavileri (yüksek frekanslı ses titreşimleri)

 

2. Kriyoterapi (Soğuk uygulamalar ile tedavi)

• Soğuk paketler

• Soğuk kompres

• Soğutucu spreyler

• Buz torbaları

• Buz masajı

 

3. Hidroterapi (Su ile tedavi)

• Lokal uygulamalar: Sıcak su, kontrast banyo, whirlpool (girdap banyoları)

• Genel uygulamalar: Sıcak su küveti, kaplıca, talassoterapi (deniz suyu ile tedavi)

 

4. Kaplıca tedavisi

• Kaplıca suyu ile banyo tedavileri

• Kaplıca suyunu içme şeklinde, “içmece” tedavileri

• Çamur banyoları (fangoterapi)

• Su içi egzersizler ile tedavi

• İnhalasyon (soluma)tedavileri

 

5. Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi)

• Doğru akımlar

• Alternatif akımlar

- Alçak frekanslı akımlar (faradik, sinuzoidal, eksponansiyel akımlar)

- Orta frekanslı akımlar (girişimsel-interferansiyel akımlar)

- Yüksek frekanslı akımlar (kısa ve mikro dalga tedavileri)

 

6. Fototerapi (Işın uygulamaları ile tedavi)

• Ultraviyole uygulamaları

• Lazer tedavileri

 

7. Mekanoterapi (Mekanik yöntemlerle tedavi)

• Traksiyon (aletle bel-boyun çekme tedavileri)

• Masaj

• Manipulasyon

• CPM ( sürekli pasif hareket ettirme cihazı uygulamaları)

• İzokinetik test ve rehabilitasyon sistemleri

• Aralıklı pnömotik kompresyon cihazı uygulamaları

 

8. Tedavi edici egzersiz uygulamaları

 

9. Fizik yöntemlerle ilaç tedavisi

• İyontoforezis (elektrik akımları vasıtasıyla vücuda bazı ilaçları uygulama)

• Fonoforezis (ultrasonik ses titreşimleri vasıtasıyla vücuda bazı ilaçları uygulama)

HASTANEMİZDE FİZİK TEDAVİ MERKEZİ'NDEKİ UYGULAMALARIMIZ:

İnsan ömrünün uzaması ile artan eklem rahatsızlıkları, kaza ve travma sonucu gelişen kırık şekilleri, bazı konjenital hastalıklar fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemini artırmaktadır.

Hastanemizin tam donanımlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, yatan ve ayakta tedavi gören hastalara hizmet verir. Yoğun bir Kardiyovasküler Cerrahi Servisi'ne sahip hastanemizde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon tedavinin vazgeçilmez bir tamamlayıcısıdır. Benzer şekilde hastanemizde yoğun olarak yapılan eklem protezi ve artroskopik bağ tamiri ameliyatları öncesi ve sonrası hastalar fizyoterapist gözetiminde rehabilite edilir.

Kısa dalga, ultrason, cold pack, hot pack, vakum interferance, tens, diadinamik akımlar, infraruj, elektrik stimulasyonu, traksiyon, diz CPM (continuos passive motion), parafin, masaj, galvanik akım ve aletli egzersiz programları fizik tedavi uzmanının muayenesi sonrasında fizyoterapistler tarafından uygulanır.

Ünitemizde tedavi edilen hastalıklar ve hasta gruplarından bazıları:

Bel - boyun fıtığı tedavileri / Felçli hastaların rehabilitasyonu / Menisküs tedavisi / Diz - kalça protezi takılan hastaların rehabilitasyonu
Bağ tamiri öncesi ve sonrası rehabilitasyon / El rehabilitasyonu / Akut travma sonucu meydana gelen bozuklukların rehabilitasyonu
Artroz (kireçlenme) tedavisi / Romatizmal ve dejeneratif hastalıkların tedavisi / Yüz felci rehabilitasyonu / Spor yaralanmaları sonrası rehabilitasyon /             
MS rehabilitasyonu / Parkinson rehabilitasyonu / Omurilik felçli hastaların rehabilitasyonu / Kırık rehabilitasyonu / Skolyoz rehabilitasyonu

Telefon: 0.342.211 50 00 (5487)

e – randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 8:31:30 AM