Göz Hastalıkları

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde yaptığımız işlemler ve cihazlarımız:

Katarakt Cerrahisi ve Refraktif Katarakt Cerrahisi: SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, kısa sürede, ağrı duymadan FAKO yöntemiyle katarakt ameliyatları yapılmakta ve net görme sağlanmaktadır. Uzak ve yakın görme için ya da astigmatizmanın giderilmesine yönelik çok odaklı ve/veya astigmatik Premium Lens uygun gözlerde yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra yüksek miyopi durumlarında saydam mercek değişimi ya da göz içi mercek yerleştirilmesi gibi cerrahiler uygulanarak lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek bozukluklar düzeltilebilmektedir.

Retina Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi: Diyabetik retinopati, retina damar tıkanıkları ve yaşa bağlı görme merkezi bozuklukları (sarı nokta hastalığı), Optik Koherans Tomografi (OCT), fundus flöresein anjiografi (FFA-göz anjiyosu) ve en yeni teknolojik cihaz olan OCT-Anjiografi (ilaçsız göz anjiosu) kullanılarak tespit edilir.

Kliniğimizde retina dokusuna zarar vermeyen mikropulse lazer ve sarı dalga boylu lazer kullanılarak retina hastalıkları tedavi edilebilmektedir. Yaşa bağlı görme merkezi bozukluklarında (Sarı Nokta Hastalığı) ve diyabetes mellitüs ve retina damar tıkanıkları gibi görme merkezinde ödem (makula ödemi) yapan retina hastalıklarında göz içi enjeksiyonları yapılmaktadır.

Ayrıca göz içi kanamaları, retina dekolmanı ve görme merkezini ilgilendiren delik ya da zar oluşumu gibi durumlarda vitreoretinal cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

Kornea Hastalıkları: Keratokonus gibi kornea hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır. Bu hastalarda sert ve hibrid kontakt lens uygulamalarının yanı sıra Kross-linking uygulamaları da mevcuttur. Kornea nakli cerrahisi için hastaların değerlendirilmesi ve gerektiğinde keratoplasti ameliyatları da kliniğimizde yapılmaktadır.

Kontakt Lens: Refraktif bozukluklarda hastalara yumuşak ve sert kontakt lens uygulaması yapılmaktadır.

Glokom: Göz tansiyonu (glokom) rahatsızlığı olan hastalarda bilgisayarlı görme alanı, retina sinir lifi analizi ile ölçümler yapılmakta, tanı-tedavi ve takip edilmektedir.

Şaşılık: Şaşılık tanı ve tedavisiyle, göz tembelliği tedavisi SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmaktadır.

Oküloplasti: Göz kapak bozuklukları, kozmetik göz kapağı girişimleri ve kanal tıkanıklığı varlığında tanı-takip ve tedavisi yapılmaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göz Kliniği’ndeki Cihazlardan Bazıları:

• AngioVue OCT-Anjiyo cihazı

• Cirrus Spectral Domain OCT cihazı

• Canon CX-1 fundus floresein anjiyografi cihazı

• IOL Master 700 swept source optik biyometri cihazı

• Pentacam kornea topografi cihazı

• Topcon Ön Segment Görüntüleme Sistemi

• Görüntülemeli İndirekt Oftalmoskop cihazı

• Oküler ultrason cihazı (A/B mode)

• Humphery Bilgisayarlı Görme Alanı cihazı

• Leica M822 Oftalmik mikrocerrahi ameliyat mikroskobu

• Alcon Centurion Vision Sistem (Fakoemülsifikasyon cihazı)

• Alcon Constellation vitrektomi cihazı

• Mikropulse ve sarı dalga boyu retinal lazer cihazı

• YAG Laser

Telefon: 0.342.211 50 00 (5356 - 5388)

e - randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 8:32:54 AM