Prof.Dr. Levent ELBEYLİ

Özgeçmiş:

Kasım 1958’de Gaziantep’te doğdu. İlköğrenimini Gaziantep Mehmetçik İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise Gaziantep Kolej Vakfı’nda tamamladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olan Prof. Dr. Elbeyli, mecburi hizmetini 1982- 1984 yılları arasında Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nde yaptı.

Uzmanlık eğitimini, 1984-1989 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı üniversitede 1990 yılı Eylül ayına kadar uzman olarak çalışan Prof. Dr. Elbeyli, 1990 yılında Yardımcı Doçent unvanı ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göreve başladı.

“Berlin Lungenklinik heckeshorn”da misafir öğretim üyesi olarak 1993- 1994 yılları arasında Prof. Dr. Dick Kaiser ile çalışan Elbeyli, 1996 yılında Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Doçenti unvanını aldı, 2002 yılında Profesörlüğe yükseldi.

Gaziantep Üniversitesi’nde 1990- 2003 yılları arasında Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2003-2017 döneminde Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Gaziantep Üniversitesi Yerel Etik Kurul Başkanlığını iki dönem yürüten Prof. Dr. Elbeyli, 2008-2013 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği görevini üstlendi. Tıp Fakültesi Acil Servisinin ve Yoğun Bakım Ünitesinin kurulmasında görev aldı ve uzun süre koordinatörlüğünü yaptı.

Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından 2013 yılında atandığı Tıp Fakültesi Dekanlığını 2016 yılına kadar yürüten Prof. Dr. Elbeyli, Dekan olarak Tıp Fakültesinin akreditasyon sürecini başlattı.

Türk Göğüs Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını 2013- 2018 yılları arasında iki dönem yürüten Prof. Dr. Elbeyli, 2017 yılında 36 yıllık devlet hizmetini tamamlayarak emekli oldu ve 3 yıl süre ile özel bir hastanede görev yaptı.

Prof. Dr. Elbeyli’nin 105 bilimsel yayını bulunmaktadır. Bunların 35’i uluslararası hakemli dergilerde İngilizce, 70’i ulusal hakemli dergilerde İngilizce ve Türkçe yayınlanmıştır. 32’si uluslararası, 81’i ulusal olmak üzere çok sayıda bilimsel bildirisi bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda kongre, toplantı, sempozyum ve kurslarda konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev almıştır.

Göğüs Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi Başkanlığı ve Türk Akciğer Kanseri Derneği ile düzenlenen kongrelerde başkanlık görevlerini üstlenen Prof. Dr. Elbeyli, uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerin hakem kurulunda yer almaktadır. 5 uzmanlık tezi yöneten Prof. Dr. Elbeyli’nin 3 ulusal ve bir uluslararası kitapta bölüm yazarlığı vardır.

Prof. Dr. Elbeyli, Mart 2020 tarihi itibariyle, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi Polikliniğinde pediatrik ve erişkin hasta kabul etmeye başlamıştır. Aynı bölümde, Opr. Dr. İbrahim Nacak da görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Elbeyli’nin çalışma alanı, akciğerin doğumsal enfektif hastalıkları, akciğer ve mediastenin iyi ve kötü huylu tümörleri, göğüs kafesinin şekil bozuklukları, hava yolu problemleri, endoskopik rezeksiyonlar ve tüm girişimsel işlemlerdir.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği üyelikleri bulunmakta, İngilizce bilmektedir.