Prof.Dr. Sevgi ESKİOCAK

Özgeçmiş:

1964 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, 1981 yılında Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi’nden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hatay Dörtyol Dispanseri ve Samsun SSK Hastanesinde tamamlayan Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, 1991-1995 yılında arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini aldı. Edirne Devlet Hastanesi’nde 1996-1999 yılları arasında Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, 1999 yılında Trakya Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2008 yılında Doçent, 2013 yılında da profesörlük unvanı alan Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, evli ve bir çocuk annesidir.

MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM

Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, 1999-2020 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yaptı. Öğretim üyeliği sırasında 3 yüksek lisans, 1 doktora ve 4 uzmanlık öğrencisi yetiştirdi. Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, eğitim-yönetimde; Ders Kurulu Yöneticiliği, Ölçme ve Değerlendirme Birim Başkanlığı, Sürekli Eğitim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Etik Kurul Üyeliği, Öz Değerlendirme Komitesi Üyeliği, Akreditasyon Danışma Kurulu Üyeliği, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çalışma Grubu Üyeliği, Soru Kabul Komisyonu Üyeliği gibi çeşitli görevler aldı. Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, ayrıca hastanenin hizmet alanında; Merkezi Laboratuvar Biyokimya Birim Sorumluluğu, Muayene Komisyon Üyeliği, Hastane Afet ve acil Durum (HAP) Komisyon Üyeliği, İhale Komisyonu Üyeliği, Merkez Danışma Kurulu Temel Tıp Bilimleri Bölümü doçent temsilciliği görevlerini de yerine getirdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptığı sürede özellikle laboratuvar kalite süreçleri, laboratuvar kalite indikatörleri, oksidatif stres, antioksidanlar, diyabet ve aterosklerotik kalp hastalığı, aktif eğitim yöntemleri, soru yazma ve değerlendirme konularıyla ilgilenen Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, bu alanlarda çalışmalar yaptı. Birçok projede yürütücülük ve yardımcı araştırmacılık yapan Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, ulusal ve uluslararası makalelerde yayınlar yaptı çok sayıda ulusal kongrede davetli konuşmacı olarak sunum yaptı. 

Gaziantep Tabip Odası üyesi olan Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, Türk Biyokimya Derneği (TBD), Türk Klinik Biyokimya Derneği (TKBD) ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) üyelikleri bulunmakta olup bu derneklerin çeşitli alt komisyon ve kurullarında aktif görev almaktadır.