Prof.Dr. Mehmet BAŞTEMİR

Özgeçmiş:

Prof. Dr. Mehmet Baştemir

1967 yılında Gaziantep’te doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (İngilizce) mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1998 yılında İç Hastalıkları Uzmanı, 2001 yılında da Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı oldu. 2005 - 2007 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD'da Yardımcı Doçent olarak çalıştı ve Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2009 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçenti oldu. 2007 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden kendi isteği ile ayrıldı. Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Baştemir bunun yanında 2014 yılı itibariyle SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Baştemir’in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda yayını bulunmaktadır. Çalışmalarının çoğunluğu tiroid hastalıkları ve insülin direnci üzerine olmakla birlikte endokrinolojinin diğer alanlarında da çalışmaları vardır.

Üç projede araştırmacı olarak görev alan Prof. Dr. Baştemir’in bu projeleri “Türkiye’de iyot profilaksisi öncesi iyot durumu ve guatr prevalansının ilkokul çağı çocuklarda ultrasonografik olarak araştırıldığı 20 ili kapsayan tarama”, “Çernobil nükleer kazasından etkilenen Doğu Karadeniz Bölgesi’nde lise ve dengi okullardaki öğrencilerde ultrasonografik olarak guatr ve tiroidnodülprevalansının ve otoimmüntiroid hastalık prevalansının değerlendirilmesi” ve “Hiper ve Hipotiroidizmli hastalarda P-glikoproteinpolimorfizmi” konularındadır. Bu projeler TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. EuropeanSociety of Endocrinolgy ve Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Derneği üyesidir.