İç Hastalıkları

Genel Dahiliye, dahili tıp bilimleri arasında en geniş kapsamlı olan bilim dalıdır. Genel dahiliye uzmanları vücudumuzda bulunan hemen tüm organların hastalıkları ile ilgilenirler.
 
Her organımızın kendine has pek çok hastalığı olduğu düşünülürse, genel dahiliye uzmanlarının oldukça geniş ve zor bir dalın uygulayıcıları olduğu ortaya çıkar.
 
Genel dahiliye hastalarının şikayetlerinin dinlendiği “anamnez” adı verilen uygulamada, hastalarımız genellikle birden fazla organ hastalığı ile ilgili yakınmalarda bulunurlar. Dikkatli bir anamnez, titiz bir muayene ve gerekli biyokimyasal ve görsel tetkiklerin yapılması ile çoğu kez hastalarımıza kesin teşhis konulur ve tedaviye geçilir. Ancak bazı hastalıkların daha geniş ve özel tetkikler gerektirdiği de unutulmamalıdır.
 
Hastanemiz Dahiliye Polikliniği’nde hastalarımızın teşhis ve tedavileri için gereken tüm tetkikler en son teknolojik imkanlarla yapılmaktadır.
 
Acil polikliniğimizde 24 saat uzmanlarımız tarafından hizmet verilmektedir. Yatarak tedavisi gereken hastalarımız uzman doktor ve hemşirelerimizin yakın takibi altında tedavi edilmektedir. Durumu ağır ve yoğun bakım gerektiren hastalarımız, yoğun bakım ünitemizde dahiliye uzmanları, anestezi ve reanimasyon uzmanları ve deneyimli hemşire ve personelimizin gözetimi altında izlenmekte ve tedavileri yapılmaktadır.
 
Genel dahiliye uzmanlarımız arasında üst ihtisas yapılmış olan Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Alerji uzmanlarımız görev yapmaktadır.
 
Gastroenteroloji Polikliniği ve Laboratuvarı’nda; mide – bağırsak, karaciğer ve safra yolları hastalıkları ile ilgili tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Ayrıca üst ve alt gastrointestinal sistemine yönelik videoendoskopik işlemler, teşhis ve tedavi amacıyla uygulanmaktadır.
 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğimizde; diyabet, tiroid hastalıkları, obezite, gelişme geriliği, bayan hastalarda vücutta tüylenme, adet düzensizliği, memeden akıntı, osteoporoz, yağ metabolizması hastalıkları ve çeşitli hormon hastalıkları ile ilgili tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Nodüllü tiroid hastalarına ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak, nodülün karakteristik özellikleri değerlendirilmektedir. “Gestasyonel diyabet” adı verilen “gebelik diyabeti”, hastalarının tanı ve takipleri yapılmaktadır.
 
Alerji Polikliniğimizde; alerjik astım, alerjik nezle, alerjik göz nezlesi, besin alerjileri, ilaç alerjileri, anafilaksi ve anafilaktik reaksiyonların tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.
 
Bu amaçla;
 
 * Alerji deri testleri
 * Kanda alerji yapan maddelerin (Spesifik IgE) tayini,
 * Solunum fonksiyon testleri,
 * Aşı tedavisi (immünoterapi) uygulanmaktadır.
 
Telefon: 0.342.211 50 00 (5326 - 5327 – 5336 – 5337 – 5344)

e – randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 8:33:20 AM