Kalite Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ:

Ulusal ve uluslararası hizmet standartlarını karşılar, birincil ve ikincil yasal mevzuata tam uyum sağlar ve bu mevzuatta yaşanan değişiklikleri hastanenin yönetim sistemlerine entegre ederek kaliteli sağlık hizmeti veririz.

Hasta güvenliğini ve hasta memnuniyetini ön planda tutarak, etik ilkelere bağlı, kaliteli, hastalarımıza tüm tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirme yaparak hizmet veririz.

Çalışan güvenliğini ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak, çalışma ortamında ortaya çıkabilecek tehlike/riskleri önceden tespit eder ve çalışan/çalışan temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda bu riskleri azaltmak için gerekli faaliyetlerde bulunuruz.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında tükenebilir kaynaklarımızdan elektrik enerjimizi üretir, çevreye dost bir kurum olarak çıkan atıkları kaynağında bertaraf eder, doğaya hizmet sunarız.

Üniversite Hastanesi olmanın kattığı akademik değerlerle, eğitim ve araştırma yapan, sürekli gelişmeyi benimseyen, yenilikçi düşüncelere destek veren entegre bir yaklaşımla hizmet veririz.

Kalite, çalışan, çevre, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemlerimizi sürdürür, yaptığımız sürekli iyileştirmelerle kurduğumuz sistemlerin daha iyi olmasını sağlarız.

Entegre Yönetim Sistemlerini kapsayan tüm bu politikaları, oluşturulan hedefler doğrultusunda takip eder, yeniler ve düzenli olarak güncelleriz.


Güncelleme Tarihi: 10/9/2020 2:11:53 PM