Kardiyoloji

Bölgemizde, eksikliği en çok hissedilen sağlık hizmetlerinin başında kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi gelmekteydi.

1996 yılında kurulan hastanemiz sadece Gaziantep’in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de bu konudaki sıkıntılarını gidermiştir.

Hastanemiz Kardiyoloji Polikliniği, Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, Treadmill, Holter ve Koroner Anjiyografi cihazları ile tam donanımlı bir kalp merkezi konumundadır.

Kalpteki ritm ve ileti bozukluklarının tespitinde elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve tedavisinde kullanılan ablasyon, geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları bölgemizde büyük bir boşluğu doldurmuştur.

Hastanemiz Kardiyoloji Polikliniği bünyesinde kurulan Kalp Yetmezliği Ünitesi’nde, sayısı gittikçe artan kalp yetmezliği hastalarının tedavisi için EECP Cihazı kurulmuş olup, hastalara ilaç tedavisi ve kalıcı pil uygulamalarının yanı sıra, alternatif bir tedavi yöntemi de bölgemiz hastalarının hizmetine sunulmuştur.

Kardiyoloji Polikliniğimizde koroner arter hastalıklarının tespitinde invasiv ve non-invasiv yöntemler uygulanabilmektedir. Son teknolojiye sahip anjiyografi cihazı ile girişimsel kardiyolojik tetkiklerin yanı sıra PTCA ve stent uygulamaları, dünya ortalamalarının üzerinde bir başarı oranı ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca hastanemiz bünyesinde kullanılmaya başlanan 2x64 multi-slice özellikleri ile şu anda dünyada alanında en ileri teknolojiye sahip olan “Siemens Somatom Definition Dual Source CT” cihazı koroner anjiografiye yakın sonuçlar veren işlem katetersiz ve 5 saniye içinde yapabilmektedir.

Kalp hastalıklarında gecikmeyle kaybolan sağlığın asla telafi edilemeyeceği bilindiğinden, hastanemizin Kardiyovasküler Cerrahi Servisi, ameliyathane ve yoğun bakımı ile cerrahi tedavi gerektiren kalp rahatsızlıklarının en kısa sürede tedavisine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Polikliniklerimize yapılan büyük yatırım sonucu, her türlü kalp ve damar hastalığının teşhis ve tedavisi başarıyla gerçekleştirilmektedir.


Telefon:0.342. 211 50 00 (5048 - 5154 -  5160- 5166)


Güncelleme Tarihi: 10/19/2021 8:47:49 AM