Kulak Burun ve Boğaz

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde şikayetleriniz, en son görüntüleme teknikleri ile rahat, doğru, kısa ve güvenilir biçimde muayene, teşhis ve tedavi edilir.
 
A) Poliklinik Muayenesi:
Mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi. Bu yöntemle, dış kulak yolu ve kulak zarı hakkında tüm bilgiler elde edilir. Kulak zarı delikse ortakulak hastalıklarının teşhisi, bu yöntemle çok kolay olabilir. Dış kulak yolundaki buşon (kulak kiri), mikroskop ve aspiratör yardımıyla kulak zarına zarar vermeden temizlenir.
 
B) Tanı Yöntemleri:
Her türlü tanısal yöntem, hastanemizde uygulanmaktadır.
 
C) Cerrahi:

- Burun Septoplasti (Deviasyon):
Burunda nefes alıp vermeyi engelleyen en önemli neden septum denilen burun bölmesindeki eğriliktir. Hastanemizde deviasyon ameliyatı, rijit optikler yardımıyla, yüksek başarı oranı ile rutin olarak gerçekleştirilmektedir. 
 
Türbinektomi (Parsiyel, Total):
Burun etlerinin alınması, genelde nefes alıp vermeyi engellemeyen alt burun etleri alerji, hava kirliliği, sigara gibi nedenlerle genişleyip büyürler. Burun tıkanıklığına neden olan hastalanmış burun etleri, endoskopik yöntemle alınırlar. 
 
Polipektomi (Endoskopik):
Burunda mukozal alerjiye bağlı olarak ortaya çıkan şeffaf, sarımsı-beyaz, yumuşak, üzüm salkımını andıran selim oluşumlardır. Lokal ya da genel anestezi altında endoskopik ameliyatla polipler çıkartılırlar. Eğer hastada allerjik bünye varsa, çok iyi temizlenseler bile tekrarlama eğilimi gösterirler. 
 
Sinüs; FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi):
Uzun süreli antibiyotik tedavisine cevap vermeyen kronik sinüzit vakalarına, cerrahi yaklaşım önerilir. Sinüs kanallarındaki ve burun boşluklarındaki daralma ve tıkanıklıklar günümüzde " endoskopik yöntemle "ortadan kaldırılarak, fizyolojiye uygun sinüs havalanması ve drenajı sağlanır. Sağlam hiçbir dokusuna zarar vermeden, sadece hastalığa neden olan lezyonların çıkartılıp, hücrelerin temizlendiği FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi) ile artık kronik sinüzit vakalarının %90'a yakını tedavi edilmektedir. 
 
Boğaz; Adenoidektomi (Geniz Eti):
Büyümüş geniz etleri, orta kulakla boğazın arka kısmını birleştiren östaki borusunu tıkayarak, orta kulağın sıvı ile dolmasına ve dolayısıyla işitme kaybına neden olur. Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı vakalarında, burun tıkanıklığına bağlı sinüzit, ağızdan nefes alıp verme, şiddetli horlamalarda, sık tekrarlayan ses telleri enfeksiyonlarında, geniz eti alınmalıdır. Ameliyat, kısa süreli genel anestezi altında gerçekleştirilir. Basit ve sorunsuz, riski az olan bir ameliyattır.
 
Ventilasyon Tüpü:
Orta kulak östaki borusu vasıtasıyla genize bağlanmıştır. Orta kulak basıncını, atmosfer basıncıyla eşit hale getirmeye yarayan bu boru, çocuklarda genellikle, geniz etinin aşırı büyümesine bağlı olarak tıkanır. Ortakulakta oluşan negatif basıncın etkisiyle, mukozalardan sıvı ifrazatı olur ve bu sık tekrarlayan otit ataklarına, işitme kaybına yol açar. Bu durumda, orta kulak basıncını eşitlemek için, ventilasyon tüpleri kulak zarı üzerine yerleştirilir. Bu tüpler, 5-6 ay sonra kendiliğinden, kulak zarı tarafından, dışarıya atılırlar. 
 
Tonsillektomi:
Bademcikler, arka ağız boşluğunun her iki yanında bulunan bir lenf bezidir. Yılda beş kereden fazla tonsillit atakları, bademcikler arkasında abse, nefes alıp vermeyi engelleyecek kadar büyük bademcikler, kötü ağız kokusu, beta hemolitik streptekok enfeksiyonuna bağlı (beta mikrobu) akut eklem romatizması, böbrek iltihabı, kalp romatizması gibi komplikasyonlar durumunda, bademcikler koruma özelliklerini kaybetmiş, vücuda zararlı hale gelmişlerdir. Bu durumda, bademcik ameliyatına kara vermek gerekir. Ayrıca valdeyer halkası denilen, boğazdaki diğer lenf bezleri de, koruma görevini rahatlıkla yerine getirebilirler. Tonsillektomi ameliyatı, her yaşta ve her mevsimde yapılabilir. Yalnızca üç yaşından küçük çocuklarda, daha iyi ve dikkatli, klinik muayene gerekmektedir.
 
Horlama Ameliyatı (UPPP):
Radyofrekans ve cerrahi yöntemler gelişmiştir.
 
Larenks (Gırtlak); Selim Tümörler (Nodül, Polip):
Ses telleri üzerindeki selim oluşumlar, genel anestezi altında, mikroskop ile büyütülerek, ağız yoluyla yerleştirilen tüp vasıtasıyla, özel aletler kullanılarak, ses tellerine zarar vermeden alınır. 
 
Kronik Orta Kulak İltihabı Cerrahisi (Timpanoplasti, Mastoidektomi):
İşitme kaybı, kulakta akıntısı ve zaman zaman oluşan kulak ağrısıyla, karakterize kronik orta kulak iltihabı, ilaç tedavisine cevap vermiyorsa, genel anestezi altında ve mikroskop kullanılarak ameliyat edilir. Orta kulaktaki tüm iltihap hücreleri temizlenir. Kulak kemikçiklerinde (çekiç, örs, üzengi) bir erime varsa, kemik zincirde bir montaj gerçekleştirilir. Aynı zamanda, delik olan kulak zarı da yamanır.

Telefon: 0.342.211 50 00 (5364 - 5365)

e – randevu: www.sankotip.com


Güncelleme Tarihi: 8/4/2022 8:34:50 AM