Nükleer Tıp

NÜKLEER TIP VE MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEMEDE GÜNCEL UYGULAMALAR

Moleküler Görüntüleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Nükleer Tıp, radyofarmasötik dediğimiz maddeler kullanılarak gerçekleştirilen, moleküler düzeyde görüntüleme ve tedavi bilimi olarak tanımlanır.Nükleer Tıp Bölümü’nde gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde hastalıkların ileri tanı ve tedavisi mümkün olabilmektedir. Kalp hastalıklarından, böbrek hastalıklarına, ortopedik problemlerden, tiroit kanserlerine kadar tüm hastalıklarda diğer bölümlerle multidsipliner çalışır.

Akıllı Moleküllerle Ağrı ve Kanser Tedavisi

Vücuda girdikten sonra kanser hücrelerini tanıyıp bulabilecek şekilde tasarlanmış küçük moleküllere "akıllı molekül" diye tanımlanır. Akıllı moleküller kanserin tanı ve tedavisinde kullanılır.

Hastaya damar yoluyla verildiğinde, kan dolaşımıyla kanser hücrelerini bulur, onlara yapışır, kanserli hücrenin içine girer, onları ışınlayarak yok eder.

Bu moleküller, PSMA ve DOTATE, EDTMP kendi laboratuvarımızda  'Lu-177' denilen radyoaktif bir maddeyle işaretlenerek akıllı mermi, akıllı atom diye tanımlayabileceğimiz tedavide kullanıma hazır hale getirilir.

Lu-177 ile bağlı PSMA akıllı molekülümüz (Lu-177 PSMA), ilaç ve ışın tedavisine rağmen durdurulamayan prostat kanserlerinde güvenle kullanılır.

Lu-177 DOTATE ise Nöroendokrin tümörlerde kullanılmaktadır.

Lu-177 EDTMP, kansere bağlı kemik ağrısının tedavisinde, ağrı kesiciler, radyoterapi, hormon tedavisi, diğer yöntemler kombine edilerek kullanılır. Özelikle kemiğe yayılan ve ağrıya neden olan meme, prostat ve akciğer kanserleri başta olmak üzere tüm kanserlerde güvenle kullanılır.

Lu-177 PSMA,  Lu-177 DOTATE, Lu-177 EDTMP tedavileri Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı’nda bulunan tedavi ünitemizde radyasyon korumalı özel odalarda yapılmaktadır. Bu tedavi hekim gözetiminde 2-4 saat, gerekirse 1 gece misafir edilerek, damardan yavaş serum ile verilir.

Bu tedavilerin uygulaması sırasında ciddi yaşam kalitesini bozan yan etikler görülmez. Diğer tedavilere göre tolere edilmesi daha kolaydır. Tedavi 6-8 hafta ara ile 4-6 kür uygulanır.

 

 

 

Nükleer Tıp Kliniğimizde Uygulanan Diğer Tedaviler

  • Tiroit kanserlerinin tedavisine yönelik “İyot I-131”
  • Kemik metastazlı hastalarda palyatif ağrı tedavisi
  • Eklem içi sıvı birikimi ve ağrılara yönelik radyonüklid sinovektomi.
  • Hipertiroidi (zehirli guatr) tedavisine yönelik “İyot-131”
  • Primer veya metastatik karaciğer tümörlerinde “Y-90” mikroküreler ile yapılan radyoembolizasyon
  • Meme, malign melanom, paratiroid adenomu gibi hastalıklarda, intraoperatif gama probe eşliğinde sentinel lenf nodu çıkarılması.