Üroloji

ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

 •   Üriner sistem taş hastalıkları (böbrek, idrar yolları, mesane, üretra) (fleksibl üreteroskopi, lazerle taş kırma)
 •   Üriner sistem tümörleri (laparoskopik nefrektomi, laparoskopik parsiyel nefrektomi)
 •   Böbrek, idrar yolları, mesane gibi üriner sisteme ait organların fonksiyonel ve anatomik bozukluğunun cerrahi tedavileri
 •   Endoskopik ve perkütan taş tedavisi
 •   Cinsel fonksiyon bozukluklarının tanı ve tedavisi (penil protez inplantasyonu)
 •   İnmemiş testis ve testise ait diğer hastalıların tanı ve tedavisi
 •   Erkek kısırlığı (infertilite)
 •   İdrar yolu enfeksiyonları
 •   Ürolojik enfeksiyonlar
 •   Çocuk ürolojisi (vezikoüreteral reflü, üreteropelvik bileşke darlığı) ile ilgili tanı ve tedaviler (laparoskopik piyeloplaasti, laparoskopik üreteroneosistostomi) gerçekleştirilmektedir.


SANKO Üniversitesi Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde ürolojik hastalıkların tetkik ve tedavisi için, gerekli tıbbi ve teknik donanıma sahiptir. Hastanemizin Üroloji Poliklini'ğinde uzman hekimler tüm gün hizmet vermektedir. Hastanemiz açık ameliyatların yanı sıra, tüm kapalı ameliyatlar için de gereken alt yapıya sahiptir.


Ürolojik rahatsızlıklar, erkeklerde böbrekler, idrar yolları, mesane, prostat, penis, testisler ve epididimler ile ilgili problemlerdir. Bayanlarda, böbrekler, idrar yolları, mesane ve cinsel hastalıklar üroloji kliniğinde değerlendirilen sorunlardır.

Ürolojik sorunların tedavisinde, hastanemizin diğer birimleri ile uyum içinde çalışılarak, gerekli her türlü destek üst düzeyde sunulmaktadır.

 

 •  Check-up programında 40 yaş üzeri erkek hastalarda prostat muayenesi ve PSA kontrolü yapılmaktadır.
 •  Kişiye özel, aynı zamanda partneri de etkileyen sertleşme (ereksiyon), doyum (orgazm) ve boşalma (ejekülasyon) gibi, erkek cinsel fonksiyon   bozukluklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
 •  Böbrek ve idrar yolu taş hastalıklarında, endoskopik ve perkütan böbrek taşlarının tedavisi yapılmaktadır.
 •  İşeme bozukluklarının tetkik ve tedavisi yapılmaktadır. 
 •  Erkek infertilitesi (kısırlık) tanı ve tedavisine yönelik; semen analizi, renkli doppler ultrasonografi, transrektal ultrasonografi, hormonal inceleme, testislerden spermin iğne (TESA) veya biyopsi (TESE) yoluyla elde edilmesi gibi işlemler yapılmakta, gereğinde tüp bebek ünitesine yönlendirilmektedir.

Telefon: 0.342.211 50 00 (5318)

e - randevu: www.sankotip.com

 

 


Güncelleme Tarihi: 8/2/2022 11:56:27 PM